Cégbiztonság   

A gazdasági társaságok tevékenysége során gyakran merülnek fel problémák, amelyek nagy része abból adódik, hogy a cégvezetők nem, vagy csak túl kis hangsúlyt fektetnek a biztonságra.

A helyzet gyakran válik aggasztóvá és teszi tanácstalanná a döntéshozókat. Mi ennek a problémának a megoldására kínálunk hatékony szolgáltatást.

A lentiekben felsorolt hiányosságok megszüntethetőek, ha a dolgozók átvilágítása megtörténik és az új dolgozók is biztonsági ellenőrzés alá esnek. Megfelelően megoldott a belső biztonsági, rendészeti, vagyonvédelmi tevékenység, pontosak a munkaköri leírások, a feladat meghatározás pontos és ellenőrizhető. Megfelelően kidolgozott a hozzáférési jogosultság, jó és főként biztonságos az informatikai rendszer és a munkatársak biztonsági szintekbe vannak sorolva.

Cégünk ezt a szolgáltatást magas szinten és eredményesen végzi. Nem csak kidolgozzuk, hanem végre is hajtjuk a cégbiztonsági feladatokat, biztosítjuk a őrzési, rendészeti és portaszolgálatot, kiépítjük az informatikai rendszert úgy, hogy megfelel az Európai Uniós elvárásoknak. Tevékenységünkre fordított összeg rövid időn belül megtérül, és a megnőtt biztonság a profitot is növeli.

Cégünknek e tevékenység végzésére rendőrségi engedélye van.

Tekintsük át azokat a cégbiztonságot csökkentő gondokat, mellyel nap mint nap találkoznak a vezetők:

  • A munkahelyi lopások száma magas
  • A munkaterületre illetéktelenek akadálytalanul bejutnak
  • Sok a mulasztás, kárt okozó hiba, dolgozói tévedés
  • Kiszivárognak üzleti információk
  • A felelősök nem találhatóak, a tevékenység nem követhető nyomon
  • A számítástechnikai berendezések nem biztonságosak, vagy nincs kidolgozva a dolgozók hozzáférési jogosultsága, nincs kiépítve biztonságos hálózat, nincs a gépen vírusvédelem

Várjuk megrendelését!